Oppdraget går ut på at COWI skal lage reguleringsplan med konsekvensutredning, for prosjektet Fv. 36 Tilfartsveg vest del 2 og tilfartsveg Konnerud i Drammen. COWI var en av syv konsulentfirmaer som gjerne ville ha denne kontrakten.

-      Jeg ser fram mot samarbeidet, sier prosjektleder Nils Brandt fornøyd.