Prosjektet går ut på å bygge ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 380 Bråteveien på den 600 meter lange strekningen mellom Tømteveien og Johan Svendsens vei. Med dette prosjektet vil det bli en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Gjelleråsen og Strømmen stasjon. 

Gjennom prosjektet skal det også bygges to universelt utformede bussholdeplasser som kantstopp. Videre skal et kryss endres og noen avkjøringer saneres.

Tiltakene vil forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen.