Statens vegvesen vil utarbeide forslag til ny reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Strømsveien, fra Nitelva til rundkjøringen i Sagdalen. Prosjektet innebærer å vurdere behovet for sykkelfelt og finne riktig trasevalg for gang- og sykkelvegen. Prosjektet vil også vurdere ny gang- og sykkelveg bru over Nitelva, på nordsiden av dagens bru.