Ny fylkesveg 410 Grenstøl–Glastad er rundt 1780 meter lang og er planlagt med veg, sykkelveg og fortau. Der ny veg møter eksisterende fv. 410 ved Glastad, det bygges en rundkjøring. Langs eksisterende fv. 410 fra Glastad til avkjøringen til ny skole er det rundt 900 meter. Her vil det delvis bli bygd ny veg, slik at eksisterende veg kan bygges om til gang- og sykkelveg.

Bertelsen & Garpestad AS har fått tildelt kontrakten. Vegen skal åpnes for trafikk i oktober 2019 og skal være helt ferdig i november 2019.