Det skal bygges gang- og sykkelveg langs fylkesveg 410 fra Møklegård til Øyenkilen i Fredrikstad kommune. Strekningen er 1,7 km lang.

Fylkesveg 410 må legges om noe over en strekning på cirka 400 meter for å gjøre plass til gang- og sykkelvegen. Samtidig skal krysset med fylkesveg 117 bygges om. Samtlige busstopp langs strekningen skal også oppgraderes.

Byggingen av gang- og sykkelvegen startet i september 2017 og den ble åpnet i juli 2018. Park og Anlegg AS var utførende entreprenør.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.