Under finner du presentasjoner fra informasjonsmøter om planene for gang- og sykkelveg i Dusavikveien: