Sykkelfelt i Dusavikveien – reguleringsplanforslag

Her kan du sjå reguleringsplanforslaget til korleis Dusavikveien kan bli mellom krysset ved Christian Bjellandsgate i sør til kryss ved Gabbroveien i nord. Dusavikveien skal utvidast og det skal etablerast sykkelfelt i vegbana. Reguleringsplanen skal gje betre framkomst for gåande og syklande og betre trafikksikkerheit for alle trafikantgrupper. [Desember 2017]