Prosjektet har som oppgave å utarbeide reguleringsplan for ny kollektivtrasé i Kvernevik ring. Dette som en del av Bussveikonseptet.