Hensikten var å danne et bilde av bruken av gaten, og totalt ble 63 stk. intervjuet over 2 dager.

Gatebruksundersokelse Verksgata 17-01-2019Slik foregikk gatebruksundersøkelsen. Foto: Jonas Meling, Statens vegvesen

Informasjon fra undersøkelsen viser at flertallet av brukerne i Verksgata var der som følge av handel eller at de skulle til/fra jobb og at 75 % brukte gata daglig eller flere ganger i uka. På spørsmål om brukerne hadde innspill til hva vi kunne gjøre med gata/byrommet ble det nevnt at det kunne bli grønnere, reduksjon i trafikk, mer gåvennlig og økt trygghet.