Som en del av "Utbyggingspakke Jæren" skal det utarbeides reguleringsplan for en ca. 5 km lang ombygging av fv. 44 mellom Braut i Klepp kommune og Re i Time kommune.

Hensikten er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten og etablere et attraktivt gang- og sykkelsystem.