Konsekvensen er at prosjekta ikkje lenger har finansiering. I samråd med Rogaland fylkeskommune har difor Statens vegvesen avslutta arbeidet med reguleringsplan for fylkesveg 44 Braut-Re.

Grunneigarar og naboar blir varsla i brev.