Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger vedtok 16. februar 2017 prinsipp 3-6 Bussveien i bru over Jærbanen. Videre i plan over biltrafikken som går i tunnel gjennom Hinnasvingane.

Du kan lese meir om dei ulike alternativa som blei vurdert i rapporten som ligg ved.

Det er også sett på sol- og skyggeforholdene for dei ulike alternativa.

 Les heile vedtaket på Stavanger kommune sine nettsider.