Forslagene er:

  1. Bussvei i tunnel fra Stasjonsveien til Jåttåvågen. Øvrig trafikk som i dag.
  2. Bussvei og gang- og sykkeltrafikk på bru fra Hinnasvingene til Jåttåvågen. Bilvei i tunnel under nordre del av Hinnasvingene.

Forprosjektet blir orientert om for Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger 8. september.

Et forprosjekt blir laget i tidlig fase før en reguleringsplan. Det er først når reguleringsplanen er ferdig og blir lagt ut på høring av Stavanger kommune at folk kan komme med innspill til planen. Dette skjer etter planen våren 2017.