Statens vegvesen sendte 10. september 2019 planforslaget for Bussveien Stasjonsveien–Gauselvågen til kommunal førstegangsbehandling i Stavanger kommune.

(Statens vegvesen/Multiconsult, september 2019)