- I arbeidet vi startar nå skal vi lage 3D-modellar og planar for korleis vi kjem til å bygge Bussveien i dette området, fortel prosjektleiar i vegvesenet, Dirk Rauch.

Byggeplan og konkurransegrunnlag skal vere ferdig til 1. september 2019.

Arbeidet bygger på tre reguleringsplanar, to i Stavanger og éin i Sandnes. Dei kan du lese meir om her.

Du kan også sjå ein animasjonsfilm om korleis Bussveien er tenkt mellom Gausel stasjon og Hans og Grete stien.