I tillegg til bygging av selve bussveien i Vaulenveien omfatter prosjektet oppgradering av mange av sidegatene til Vaulenveien.

Bussveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Rogaland og blir Europas lengste bussvei. Til sammen 26 strekninger på totalt 50 kilometer utgjør Bussveien-prosjektet.