I tillegg til bygging av sjølve bussveien i Vaulenveien omfatta prosjektet oppgradering av mange av sidegatene til Vaulenveien.

Stavanger kommune har også nytta høve til å legge nye vatn- og avløpsrøyr både i fylkesvegen og i mange av gatene mellom fylkesvegen og Auglendsbakken.