Fylkesveg 44 er hovedferdselsåren for kollektivtrafikk mellom Stavanger og Sandnes og dermed et primært satsingsområde for å fremme kollektivtrafikken. Egne felt for kollektivtrafikken har vist seg å være den beste løsningen ved store trafikkbelastninger på veinettet.

Bussfeltet fra Stavanger sentrum mot Sandnes blir nå videreført på strekningen mellom Breidablikkveien og Stasjonsveien på Vaulen.