Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitets bussløsning.

Stavangervegen er valgt som trasé i nordre del. I søndre del skal Bussveien gå i Strandgata. På siste del i sør er det gjennom områdeplan for Ruten anbefalt at Bussveien skal gå i Jernbaneveien, Olav Vs plass og Elvegata fram til Julie Eges gate.