Sandnes kommune støtter i hovudsak tilrådingane i forprosjektet, men har enkelte merknader. Heile vedtaket står i møteprotokoll på Sandnes kommune sine nettsider.