Det bygges rundkjøring i krysset mellom fv. 44 Jærvegen og fv. 253 Øksnevadvegen. Krysset ligger ved Øksnevad videregående skole i Klepp kommune. Det skal sikres tilfredsstillende løsning for fotgjengere og syklister som skal ferdes forbi rundkjøringen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av Klepp kommunestyre den  24.3.2014.