Fylkesveg 44 skal utbedres mellom Prestbru og ca. 800 meter opp i Bjånesbakken (fram til ny bygd veg) i Sokndal kommune. I tillegg skal fv. 44 utbedres fra dagens avkjørsel til Titania AS og ca. 500–600 meter sørover.

Målet er å øke trafikksikkerheten, sikre god fremkommelighet og utbedre dagens kryss- og avkjørselsutforming.

Utbedringen er spesielt prioritert med tanke på de større kjøretøyene som trafikkerer strekningen.

Vi forventer å kunne sende forslag til reguleringsplan til 1. gangs behandling i kommunen i løpet av høsten 2019.