Prosjektet skal legge til rette for trygg og sikker ferdsel for mjuke trafikanter på strekningen fra Vågå Hotel til Sætagrenda og bidra til økt gangtrafikk og sykkelbruk som transportform til og fra sentrumsfunksjoner, skole- og fritidstilbud. 

Bygging starter i 2019.