Følgende områder i Jessheim sentrum skal asfalteres torsdag 12. oktober:

 

  • Den nye rundkjøringen i krysset mellom Trondheimsvegen og Ringvegen.
  • Trondheimsvegen fra den nye rundkjøringen i krysset med Ringvegen og til Nordby ungdomsskole.
  • Ringvegen fra ny rundkjøring i krysset med Trondheimsvegen til Sjøbervegen.

Asfalteringen av disse strekningene vil starte torsdag 12. oktober klokken 09.00 og arbeidene vil pågå til de er ferdig senere samme dag. Det vil bli manuell dirigering via et kjørefelt forbi området hvor det asfalteres, men Statens vegvesen ønsker minst mulig trafikk forbi asfalteringsstedet. – Vi anbefaler derfor trafikantene velge andre kjøreruter torsdag, og anbefalt omkjøringsrute vil bli skiltet. Busser vil kjøre som normalt på Trondheimsvegen og Ringvegen, men noe forsinkelser må påregnes, forteller byggeleder Ole Kristian Krogh i Statens vegvesen.

Statens vegvesen beklager ulempene asfaltarbeidene får for trafikantene, men for at asfalten skal få den rette kvaliteten kan den ikke legges på nattestid grunnet for lave temperaturer.