Prosjektet gikk ut på å bygge en gang- og sykkelveg langs fylkesveg 455 fra Kalleraveien fram til eksisterende gang- og sykkelveg ved Søndre Holme, på Kråkerøy i Fredrikstad.

Byggearbeidene startet i april 2016, og den nye vegen stod ferdig i desember 2016.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.