I oktober 2017 vedtok kommunestyret i Ullensaker reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs fv. 455 Gjerdrumsvegen fra Tveiterhellinga til Ånnerudvegen. Reguleringsplanen legger opp til at det skal bygges gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 455 på denne 350 meter lange strekningen. Reguleringsplanen legger også opp til kantstopp for buss med plattform for av- og påstigning vest for krysset med Gamlevegen. Ved Dørresvingen er det lagt inn en tilrettelagt fotgjengerkryssing. Her etableres det et lite fortau på nordsiden av Gjerdrumsvegen der fotgjengere kan stå og vente på å krysse vegen. Planen medfører også at flere direkte avkjørsler slås sammen eller stenges.

Den delen av fv. 455 Gjerdrumsvegen hvor det skal bygges gang- og sykkelveg er et område med forholdsvis mye bebyggelse med en stor andel barn og unge. Bebyggelsen ligger forholdsvis tett inntil fylkesvegen. Gjerdrumsvegen er hovedvegen mellom Gjerdrum og Kløfta sentrum. Prosjektet er en del av skolevegsatsningen i Akershus fylkeskommunen og er høyt prioritert i kommunen. Les mer om trygging av skoleveger på «Trygging av skoleveger i Akershus»