Konkurransen er lyst ut på doffin.no og interesserte tilbydere må levere tilbud innen 13. november. Statens vegvesen regner med å signere kontrakt med entreprenør i desember 2019 med planlagt anleggsstart rundt årsskiftet. 

Entreprenøren som tildeles oppdraget skal 

  • bygge rundt 350 meter gang- og sykkelveg langs Gjerdrumsvegen mellom Ånerudvegen og Tveiterhellinga. 
  • på vegne av Ullensaker kommune etablere nytt vann- og overvannssystem på deler av strekningen. 
  • bygge fortau i Dørresvingen. 

I forkant av anleggsstart vil det bli sendt ut et nabovarsel til de som er mest berørt av anleggsarbeidene.