Planforslaget legger til rette for etablering av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 455 Gjerdrumsvegen på den 350 meter lange strekningen fra Ånnerudvegen til Tveiterhellinga. Gang og sykkelvegen er foreslått bygget på sørsiden av dagens bilveg. Planen legger også til rette for kantstopp for buss med av- og påstigning vest for krysset med Gamlevegen, samt sanering og sammenslåing av flere avkjørsler.

Planforslaget

Planforslaget og andre relevante dokumenter er tilgjengelig:

  • Som vedlegg nederst på denne siden.
  • På Ullensaker kommune sine nettsider www.ullensaker.kommune.no/horinger.
  • På servicetorget og biblioteket på rådhuset.
  • Biblioteket på Kløfta.

Merknader

Planen vil ligge ute på offentlig ettersyn i perioden 12. mai til 30. juni 2017. Uttalelser til planen merkes 15/4655 og sendes innen 30. juni 2017 til:

Spørsmål

Spørsmål til planen kan rettes til planlegger Dorte Rudlang i Statens vegvesen på telefon 24 05 82 46 eller e-post dorte.rudlang@vegvesen.no.