Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak som i hovedsak omfatter utbedring av horisontal- og vertikalkurvaturen i en strekning på om lag 800 meter i henhold til reguleringsplan nr. 201505 på Lomeland i Gjesdal kommune.

Utbedring av kurvaturen medfører i praksis at eksisterende veg må fjernes og erstattes med ny veg på størstedelen av strekningen. I prosjektet inngår blant annet også krysning av bekk med bru, riving av eksisterende bru, bygging av murer samt nytt belysningsanlegg.

BS-Graveservice fra Hauge i Dalane er engasjert som totalentreprenør på dette arbeidet, sammen med konsulentselskapet COWI.

Les omtale av prosjektet i Sirdalmedia

Fv. 45 ved Lomeland. Foto.Foto: Statens vegvesen