Prosjektet er en del av bompakke "Fv. 45 – utvida opplegg for utbygging og finansiering av fylkesveg 45 i Gjesdal kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder".

Det skal utarbeides reguleringsplan og byggeplan. Målet er å sikre at kryssområdet får god fremkommelighet og god trafikksikkerhet for alle trafikanter. Samtidig skal man sikre at regulering av gang- og sykkelveg langs fv.45 fram til avkjørselen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg gir et godt og trafikksikkert tilbud for de myke trafikantene som ferdes i området.

Øvre del av Sirdal er et yndet sted å dra for å stå/gå på ski om vinteren. En stor andel av trafikken kommer fra Rogaland sør for Boknafjorden.

Sommerstid er det et populært mål for turister å kjøre fjellovergangen til/fra Setesdal, Suleskard–Brokke. Strekket benyttes også som varetransport da det sparer kjøretid. Fjellforbindelsen Suleskard–Brokke er vinterstengt.

I krysset ligger dagligvarebutikken «GP» (navnet kommer av første eier – Gabriel Peder Tjørhom) som betjener størstedelen av beboerne og hyttefolket i området. Tillagt butikkdriften er også en bensinstasjon. Krysset kalles på folkemunne «GP-krysset». I utfartshelger, vinterferie og påskeferie er det stor aktivitet og trafikk i kryssområdet.