Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 03. april til 22. mai 2019, og vi ber om eventuelle merknader til planen.