Formålet med prosjektet er å tilrettelegge for kollektivprioritering mellom Salhusveien–Norheim terminal - Omkjøringsveien og mot Karmsund bru, uten at dette går på bekostning av framkommelighet for anna trafikk.