Statens vegvesen har laga planar for utbetring av fylkesveg 47 Karmsundgata. Planane vart overlevert Haugesund kommune i mai 2014, og skal ut på høyring før dei blir vedtatt og bygging kan starte. Går alt etter planen kan arbeidet med å fornye Karmsundgata ta til i 2016.