Forslag til kommunedelplan er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn fram til 24. april 2018.

Filmen viser traseen Statens vegvesen anbefaler.