Klepp kommunestyre vedtok reguleringsplanen 18. juni 2018.

I løpet av 2019 skal det gjennomføres grunnerverv og arkeologisk utgraving. Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune planlegger utlysning sent 2019/ tidlig 2020. Prosjektet lyses ut som en totalentreprise, det vil si at entreprenør er ansvarlig for bygging og prosjektering. Forventet oppstart av anleggsarbeider er første halvdel av 2020.