Gatetrafikken og parkeringen må struktureres på en best mulig måte slik at området oppleves som et strandsted der det er fint og rikt å oppholde seg. Overvannshåndtering er en viktig del av prosjektet.

Planarbeidet skal ta hensyn til bruksverdier for reiseliv, næring og bygningsverdier slik at løsningen støtter opp om Nedstrand som en identitetssterk «strandstad».

Målet er å bruke minst mulig areal av privat eiendom. Byggeprosjektet skal avgrenses til de vesentligste endringene uten å involvere store områder rundt. Noe privat areal må en likevel regne med å bruke for å oppnå gode løsninger.