Reguleringsplan for fv. 515/792, Miljøgate Nedstrand sendt til sluttbehandling i Tysvær kommune.