Fylkesveg 529 Preståsvegen (kryss Minkvegen til kryss Grevlingvegen), inngår i prosjektet «Trygging av skoleveger i Akershus». Målet med prosjektet er at flere skal sykle og gå på strekningen, noe som spesielt gjelder skolebarn. Prosjektet er høgt prioritert i Nannestad kommune og er en manglende lenke på den eksisterende gang – og sykkelvegen langs fylkesvegen. Lengden på strekningen er 600 m.

Detaljreguleringsplan for fv. 529 Presåsvegen ble vedtatt av Nannestad kommune 27.08.2019. Mer om saken kan du lese på Nannestad kommunes side.