Fylkesveg 529 Preståsvegen (kryss Minkvegen til kryss Grevlingvegen), inngår i prosjektet «Trygging av skoleveger i Akershus». Målet med prosjektet er at flere skal sykle og gå på strekningen, noe som spesielt gjelder skolebarn. Prosjektet er høgt prioritert i Nannestad kommune og er en manglende lenke på den eksisterende gang – og sykkelvegen langs fylkesvegen. Lengden på strekningen er 600 m.

Framdrift

Varsel om planoppstart er sendt og det holdes åpent møte om prosjektet den 21. mars 2018 i Nannestad rådhus.