Fylkesveg 529 Preståsvegen (kryss Minkvegen til kryss Grevlingvegen), inngår i prosjektet «Trygging av skoleveger i Akershus». Målet med prosjektet er at flere skal sykle og gå på strekningen, noe som spesielt gjelder skolebarn. Prosjektet er høgt prioritert i Nannestad kommune og er en manglende lenke på den eksisterende gang – og sykkelvegen langs fylkesvegen. Lengden på strekningen er 600 m.

Framdrift

Forslag til reguleringsplan er til offentlig ettersyn, med frist den 31. mai 2019.