Prosjektet gjeld utarbeiding av reguleringsplan for utbetring av fylkesveg 53 ved Holsbru i Årdal kommune.