Vegen skal ha utbedringsstandard med 6,5m bredde. Det vil bli utfordrende å få til dette samt gang- og sykkel-løsning då det er svært trangt på deler av strekket.

Sionsvingen ved gamle bedehus (Bømlo fysio) er tidligere vurdert å måtte utbedres, og det må vurderes å la denne gå i ny trasé bak gamle bedehus i en rettere linje.

Den utløsende faktoren for prosjektet er at det mangler gjennomgående gang- og sykkel-løsning fra Notland til Mosterhamn. I tillegg er det flere steder der dagens kurvatur gir farlige situasjoner og dårlig fremkommelighet. Prosjektet er høyt prioritert i Bømlo kommune både for trafikksikkerhet og GS-løsning.