Tiltaket har som hovedmål å tilrettelegge for effektiv tømmertransport. Forsterkning av eksisterende veg til 10/60 tonn fra Skavhaugen i Elverum kommune til Blikkberget i Åmot kommune tilsammen ca. 9,6 km.