Statens vegvesen har på vegner av Hordaland fylkeskommune utarbeidd reguleringsplan for ny vegløysing for fv. 551 ved Furebergfossen i Kvinnherad kommune. Planen dannar grunnlag for utbygging av ny veg og bru som ikkje vert utsett for steinsprang frå fossen.

fv551_furebergfossenFurebergfossen