Det bygges gang/sykkelveg langs fylkesveg 561 Mosterøyveien fra Mosterøy skule til Finnesand.