Det skal utarbeidast reguleringsplan for utbetring av fylkesveg 5633 (tidlegare fv. 303) Seimsdalstunnelen. Målet er å leggje til rette for bygging av tiltaket frå tidleg i 2020.

Inngang frå aust fv. 303 Seimsdalstunnelen

Inngang frå aust fv. 5633 (tidlegare fv. 303 Seimsdalstunnelen). (Foto: Ingar Hals)