Statens vegvesen skal etter avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Flora kommune lage detaljreguleringsplan for fortau langs deler av fylkesveg 548 Brandsøyvegen. Målet med planen er å auke tryggleik og framkomst for gåande langs fv. 548 Brandsøyvegen, inn mot Florø sentrum.

Utstrekning vist i kart:

Varslingskart - Fv_548-Brandsoy-Solheim