Det skal byggast ein ny tunnel mellom Blakset og Robjørgane, som skal avløyse to eksisterande tunnelar som ikkje stettar dagens krav til tunnelstandard. Den nye Blaksettunnelen blir 1190 meter, og er kostandsrekna til 237 mill kroner(2017-kroner).