Reguleringsplan for fv. 57 frå Skodvin–Vågseidet, gang- og sykkelveg til høyring, høyringsfrist 15. september 2018