Planen er å legge til rette for nødvendig utskifting av Grimsøy bru på grunn av bruas tilstand. Brua sikrer vegforbindelse ut til Grimsøya som er en halvøy i Skjeberg. 

Det vil bli midlertidig løsning for trafikk ut til Grimsøy i anleggsperioden.

P1030607 fylkesveg 594 Grimsøy bruGrimsøy bru. Foto: Cowi