Merknader 

I samsvar med plan- og bygningslova §12-10, blir planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker frå 25. mars 2019. Frist for å kome med merknader til planen er 6. mai 2019. Merknader skal sendast skriftleg til:

Plandokumenta er tilgjengeleg

  • nederst på denne sida, sjå under "Last ned" 
  • på nettsida til Hyllestad kommune: www.hyllestad.kommune.no,
  • på rådhuset i Hyllestad og
  • ved å kontakte Statens vegvesen og be om få tilsendt utskrift av dokumenta

Informasjonsmøte 

Informasjonsmøte 11. april kl. 1800, på Hotell Sognefjord i Leirvik.

Kontakt

Spørsmål kan rettast til Kurt Skagen på tlf. 95191945 eller e-post kurt.skagen@vegvesen.no.