Detaljreguleringsplan for fv. 607 Heggebø–Leirvik til offentleg ettersyn, frist 6. mai 2019