Statens vegvesen gjennomførte prosjektering i 2009 og 2010. Tilbodsfasen var sommar/haust 2010. Veg- og tunneldelen av prosjektet starta opp hausten 2010. På den delen er det forventa ei byggetid på omlag 2 år.

Prosjektering av hengebru vart òg gjennomført i 2009 og 2010. Tilbodsfasen var våren 2011. På brua var det byggjestart hausten 2011 og det er forventa ei byggjetid på om lag 3 år.

Elektrokontrakten vart signert i mai 2012.

Heile prosjektet er venta ferdig seint på hausten 2013.

Milepælar i prosjektet

Oppstart veg- og tunnelarbeid:oktober 2010
Gjennomslag Nishammartunnelen:september 2011
Ferdig catwalk:februar 2013
Gjennomslag Ottersteintunnelen:  januar 2012