Fylkesveg 60 mellom Agjeld og Ugla i Stryn kommune skal utbetrast med å byggje Agjeldstunnelen på 900 meter og å utbetre 900 meter av den eksisterande vegen.